al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

Ricerca Avanzata

beta

Affina la ricerca / Nuova ricerca Non hai trovato il film che cercavi? Fai una richiesta di inserimento e provvederemo al piu presto ;-)
Visto che la ricerca è ancora in fase beta, se trovate qualche errore, vi preghiamo di segnalarcelo ;-)

Ricerca per: Film | Biografie

RISULTATI DELLA RICERCA

Numero di risultati: 13 - Pagina 1 di 1Regia: Mikio Naruse

    Titolo Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente (Anno Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente) Genere Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente Voto Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente (Commenti Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente)
 
                    DAUGHTERS, WIVES AND A MOTHER (1960)
MUSUME TSUMA HAHA
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 2.01
con Hara Setsuko, Takamine Hideko, Takarada Akira, Koizumi Hiroshi, Nakadai Tatsuya, Dan Reiko, Kusabue Mitsuko, Awaji Keiko, Kat˘ Daisuke, Uehara Ken
                    FLOATING CLOUDS (1955)
UKIGUMO
Mikio Naruse sentimentale 8,0 (2)    h 2.03
con Hideko Takamine, Masayuki Mori, Mariko Okada
                    FLOWING (1956)
NAGARESU
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 1.57
con Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada, Hideko Takamine, Mariko Okada
                    FLUNKY, WORK HARD! (1931)
KOSHIBEN GAMBARE
Mikio Naruse drammatico 7,5 (1)    h 0.28
con Isamu Yamaguchi, Tomoko Naniwa, Seiichi Kato, Hideo Sugawara, Tokio Seki, Shizue Akiyama
                    IL PASTO (1951)
MESHI
Mikio Naruse drammatico 8,0 (2)    h 1.37
con Ken Uehara, Setsuko Hara, Yukiko Shimazaki
                    LATE CHRYSANTHEMUMS (1954)
BANGIKU
Mikio Naruse drammatico 7,0 (1)    h 1.37
con Sugimura Haruko, Sawamura Sadako, Hosokawa Chikako, Mochizuki Yűko, Uehara Ken, Koizumi Hiroshi, Arima Ineko, Miyake Bontar˘, Sawamura Sonosuke
                    LIGHTNING (1952)
INAZUMA
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 1.27
con Takamine Hideko, Miura Mitsuko, Kagawa Kyoko, Murata Chieko, Negami Jun, Ozawa Sakae, Urabe Kumeko, Nakakita Chieko, Takihana Hisako, Uemura Kenjiro
                    MOTHER (1952) (1952)
OKAASAN
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 1.42
con Tanaka Kinuyo, Kagawa Ky˘ko, Okada Eiji, Katayama Akihiko, Kat˘ Daisuke, Toba Y˘nosuke, Mishima Masao, Nakakita Chieko, Ichinomiya Atsuko
                    SCATTERED CLOUDS (1967)
MILDAREGUMO
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 1.48
con Kayama Yuzo, Tsukasa Y˘ko, Kusabue Mitsuko, Mori Mitsuko, Hama Mie, Kat˘ Daisuke, Tsuchiya Yoshio, Fujiki Yu, Nakamaru Tadao, Murakami Fuyuki
                    SUMMER CLOUDS (1958)
IWASHIGUMO
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 2.08
con Awashima Chikage, Aratama Michiyo, Tsukasa Y˘ko, Kimura Isao, Kobayashi Keiju, Mizuno Kumi, Kat˘ Daisuke, Nakamura Ganjiro, Sugimura Haruko
                    THE STRANGER WITHIN A WOMAN (1966)
ONNA NO NAKA NI IRU TANIN
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 1.42
con Keiju Kobayashi, Michiyo Aratama, Mitsuko Kusabue, Tatsuya Mihashi, Akiko Wakabayashi
                    WHEN A WOMAN ASCENDS THE STAIRS (1960)
ONNA GA KAIDAN WO AGARU TOKI
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 1.59
con Takamine Hideko, Mori Masayuki, Dan Reiko, Nakadai Tatsuya, Kat˘ Daisuke, Nakamura Ganjiro, Ozawa Eitar˘, Awaji Keiko, Tatara Jun, Fujiki Yu
                    YEARNING (1964)
MIDAERU
Mikio Naruse drammatico 0,0 (0)    h 1.58
con Takamine Hideko, Kayama Yuzo, Kusabue Mitsuko, Shirakawa Yumi, Hama Mie, Mimasu Aiko, Fujiki Yu, Kitamura Kazuo, Toake Hisao, Urabe Kumeko
F i l m s c
o
1
o p

Pagina 1 di 1


Ricerca per: Film | Biografie