al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

Ricerca Avanzata

beta

Affina la ricerca / Nuova ricerca Non hai trovato il film che cercavi? Fai una richiesta di inserimento e provvederemo al piu presto ;-)
Visto che la ricerca è ancora in fase beta, se trovate qualche errore, vi preghiamo di segnalarcelo ;-)

Ricerca per: Film | Biografie

RISULTATI DELLA RICERCA

Numero di risultati: 9 - Pagina 1 di 1Interpreti: Kenji Sahara

    Titolo Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente (Anno Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente) Genere Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente Voto Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente (Commenti Ordinamento CrescenteOrdinamento Derescente)
 
                    GODZILLA VS. MECHAGODZILLA (1974)
GOJIRA TAI MEKAGOJIRA
Jun Fukuda fantascienza 6,2 (5)    h 1.20
con Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Reiko Tajima, Akihiko Hirata, Hiromi Matsushita, Hiroshi Koizumi, Masao Imafuku, Beru-Bera Lin, Kenji Sahara
                    GODZILLA VS. MECHAGODZILLA II (1993)
GOJIRA VS MEKAGOJIRA
Takao Okawara fantascienza 7,0 (2)    h 1.47
con Tadao Takashima, Megumi Odaka, Kenji Sahara, Yusuke Kawazu, Ryoko Sano, Masahiro Takashima, Leo Meneghetti
                    GODZILLA'S REVENGE (1969)
GOJIRA-MINIRA-GABARA: ORU KAIJU DAISHINGEKI
Ishir˘ Honda fantascienza 3,0 (1)    h 1.09
con Kenji Sahara, Machiko Naka, Tomonori Yazaki, Hideyo Amamoto, Kazuo Suzuki
                    I MISTERIANI (1957)
CHIKY█ BďEIGUN
Ishir˘ Honda azione 6,5 (1)    h 1.29
con Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Momoko K˘chi, Akihiko Hirata, Takashi Shimura, Susumu Fujita, Hisaya Ito, Yoshio Kosugi, Fuyuki Murakami, Tetsu Nakamura, Yoshio Tsuchiya, Yutaka Sada
                    IL FIGLIO DI GODZILLA (1964)
GOJIRA NO MUSUKO
Jun Fukuda fantascienza 6,7 (3)    h 1.32
con Akira Kubo, Tadao Takashima, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara
                    KING KONG CONTRO GODZILLA (1962)
KINGU KONGU TAI GOJIRA
Ishiro Honda fantascienza 5,1 (10)    h 1.38
con Tadao Takashima, Kenji Sahara, Yu Fujiki
                    MATANGO, IL MOSTRO (1964)
MATANGO
Ishiro Honda fantasy 7,7 (5)    h 1.31
con Akira Kubo, Hiroshi Koizumi, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Kumi Mizuno, Miki Yashiro, Hiroshi Tachikawa
                    RODAN, IL MOSTRO ALATO (1958)
RODAN
Ishiro Honda fantasy 7,3 (2)    h 1.32
con Yumi Shirakawa, Kenji Sawada, Akihiki Hivata, Kenji Sahara, Yumu Shirakawa, Akihiko Hirata, Akio Kobori, Yakuso Nakata, Monosuke Yamada, Yoshibumi Tajima, Kiyoharu Ohnaka
                    THE H MAN (1958)
BIJO TO EKITAININGEN
Ishir˘ Honda thriller 6,5 (1)    h 1.26
con Akihiko Hirata, Kenji Sahara, Koreya Senda, Yumi Shirakawa, Makoto Sat˘
F i l m s c
o
1
o p

Pagina 1 di 1


Ricerca per: Film | Biografie

Nessun attore corrispondente alla ricerca trovato